Kích thước bao thư nhỏ, vừa, lớn A4 A5

Phong bì thư khi in ấn cũng tùy theo nhu cầu khách hàng và tính chất sử dụng mà có kích cỡ khác nhau. Thường chúng được ấn định theo khổ giấy.

Kích thước bao thư nhỏ

Một phong bì tiêu chuẩn có kích thước 110mm x 220mm. Đây là phong bì thư phù hợp với giấy A4 được gấp nhỏ thành ba phần.

Kích thước bao thư A4

Một phong bì tiêu chuẩn có kích thước 324mm x 229mm. Điều này được thiết kế để phù hợp với giấy A4 mở ra. Kích thước giấy A4 tiêu chuẩn là 210mm x 297mm.

Kích thước bao thư A3

Một phong bì tiêu chuẩn có kích thước 458mm x 324mm. Điều này được thiết kế để phù hợp với giấy A3 chưa mở (gấp đôi kích thước của giấy A4). Kích thước giấy tiêu chuẩn A3 là 297mm x 420mm.

Kích thước bao thư A5

Một phong bì tiêu chuẩn có kích thước 162mm x 229mm. Điều này được thiết kế để phù hợp với giấy A4 được gấp làm đôi hoặc giấy A5 được mở ra. Kích thước giấy A5 tiêu chuẩn là 148mm x 210mm.

Kích thước bao thư A6

Một phong bì kích thước tiêu chuẩn có kích thước 114mm x 162mm. Điều này được thiết kế để phù hợp với giấy A4 được gấp thành các phần tư, giấy A5 được gấp làm đôi hoặc giấy A6 được mở ra (thường là kích thước của một tờ rơi). Kích thước giấy tiêu chuẩn A6 là 105mm x 148mm.

Tham khảo thêm:   Tờ hướng dẫn sử dụng, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc thực phẩm chức năng

Kích thước bao thư A7

Một phong bì kích thước tiêu chuẩn có kích thước 84mm x 114mm. Điều này được thiết kế để phù hợp với giấy / thẻ A7, hoặc giấy A6 gấp làm đôi. Kích thước giấy A7 tiêu chuẩn là 74mm x 105mm.

 

Bài viết liên quan

Trả lời